บ้านสมุนไพรชัยมงคล
http://www.chlorophyll.tht.in
  

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % พลังสีเขียวจากอัลฟัลฟ่าสด อาหารอายุวัฒนะ คลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้บริสุทธิ์ 100 % เต็ม ( Pure Chlorophyll ) สอบถามผลิตภัณฑ์ ติดต่อ คุณเขมจิรา จิตมงคล โทร. 086-0366174 (AIS) , 086-3318914 (True) , 081-4207481 (Dtac)ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 สถิติวันนี้ 47 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
960 คน
8389 คน
575140 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-30

ใบสมัครสมาชิกบ้านสมุนไพรชัยมงคล

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก


1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2. กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3. หากมีข้อสงสัย ในการกรอกข้อมูลการสมัคร หรือต้องการสมัครสมาชิกทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อ คุณเขมจิรา จิตมงคล โทร. 086-0366174 (AIS) , 086-3318914 (True) , 081-4207481 (Dtac)
4. เมื่อท่านสมัครสมาชิกจะได้รับรหัสสมาชิกของบ้านสมุนไพร (แจ้งรหัสผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้) สำหรับใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไป
5. สมัครสมาชิกท่านจะได้รับ
• หนังสือ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % & อาหารอายุวัฒนะ (ปกสีเขียว) เรียบเรียงโดย บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำนวน 1 เล่ม
• หนังสือ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % อาหารอายุวัฒนะ (ปกสีฟ้า) เรียบเรียงโดย ดร.สังสิทธิ์ ศรีสุคนธ์ และ พญ. ชุดา ศรีสุคนธ์ จำนวน 1 เล่ม
• เงินค่าสมัคร 195 บาท (เงินจำนวน 100 บาท หักเข้าร่วมทำบุญเข้ากองผ้าป่าสามัคคีกับบ้านสมุนไพร)
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
คำนำหน้าชื่อ –ชื่อ - สกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น) * - -
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก*
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) *  
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
อีเมล์ที่ติดต่อได้ (ถ้ามี)
คำนำหน้าชื่อ – ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับผลประโยชน์) * - -
หมายเลขบัตรประชาชน (ผู้รับผลประโยชน์) (ถ้ามี)

• ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกตามที่ได้กรอกรายละเอียดไว้ข้างต้น

• ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่กรอกไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

 

• ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อ คุณเขมจิรา จิตมงคล โทร. 086-0366174 (AIS) , 086-3318914 (TRUE) , 081-4207481 (Dtac) ทุกวัน

Copyright @ 2007 All rights reserved. www.chlorophyll.tht.in ทีมงานบ้านสมุนไพรชัยมงคล คุณเขมจิรา จิตมงคล