บ้านสมุนไพรชัยมงคล
http://www.chlorophyll.tht.in
  

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % พลังสีเขียวจากอัลฟัลฟ่าสด อาหารอายุวัฒนะ คลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้บริสุทธิ์ 100 % เต็ม ( Pure Chlorophyll ) สอบถามผลิตภัณฑ์ ติดต่อ คุณเขมจิรา จิตมงคล โทร. 086-0366174 (AIS) , 086-3318914 (True) , 081-4207481 (Dtac)ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 13 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2164 คน
6902 คน
573653 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-30


บริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 โดยชื่อว่า ดี ซูซ่า ฟู๊ด คอมพานี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ดีซูซ่า คอร์ปอเรชั่น และเป็น ดีซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น ในที่สุด เมื่อ ดี ซูซ่า ได้ขยายตลาดครอบคลุมหลายประเทศมากขึ้น โดยยึดมั่นในปรัชญาของบริษัท ฯ ที่ว่า ”มุ่งมั่นสรรค์สร้างสุขภาพดี” (COMMITMENT TO GOOD HEALTH)” ซึ่งมิสเตอร์ พอล ดีซูซ่า (PAUL DE SOUZA) ผู้ก่อตั้งยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดมา

พอล ดี ซูซ่า (PAUL DE SOUZA) และ ดี ซูซ่า ฟู๊ด คอมพานี ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกรายแรกในธุรกิจ “อาหารเพื่อสุขภาพ”:ซึ่งเจริญเติบโตมากมายในปัจจุบัน พอล ดี ซูซ่า (PAUL DE SOUZA) เป็นชาวโปตุเกสโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1911 เป็นบุตรคนโตในจำนวน 17 คน ของเอ็มมานูเอล และมาเรีย ดี ซูซ่า ซึ่งอพยพครอบครัวมาอยู่สหรัฐอเมริกาเมื่อเขาอายุได้เพียง 11 ปี ได้เดินทาง ออกจากรัฐแมสซาซูเซต เพื่อไปแสวงโชคด้วยตนเองเมื่ออายุ 17 ปี

พอล ดี ซูซ่า (PAUL DE SOUZA) ได้ย้ายมาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี ค.ศ. 1938 พร้อมทั้งได้ก่อตั้งบริษัท ดี ซูซ่า ฟู๊ด คอมพานี เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์”ปลอดสารพิษ (ORGANIC FOOD)” ขึ้นเป็นแห่งแรกของสหรัฐของอเมริกา และหลังจากนั้นก็ได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช โดยปราศจากการใช้สารเคมี หรือที่เรียกว่า ORGANIC GARDENING ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริโภคเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไร หลังจากการค้นคว้าวิจัยอย่างมากมายก็พบว่า “พืชที่ดีต้องมาจากดินที่ดี” แต่ดินที่ถูกทำลายจากปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าวัชพืชต่างๆ ก็สามารถ ปฏิพัฒนา (REJUVENATE) ให้กลับมามีสภาพที่ดีได้ ซึ่งหลังจากที่เขาได้ไปร่วมงานกับสมาคมต่างๆ ก็สามารถ ปฏิพัฒนา (REJUVENATE) ให้กลับมามีสภาพที่ดีได้ หลังจากที่เขาได้ร่วมงานกับ “การเกษตรแห่งประเทศอังกฤษ”(ENGLISH SOCIETY OF AGRICULTURAL) ”ในส่วนของ”สมาคมดิน”(SOIL ASSOCIATION) ซึ่งได้หลักการมาจากคัมภีร์โบราณ ฮีบรู (HEBUREW) ของ อิสราเอล ซึ่งมีอายุกว่า 3000 ปี เกี่ยวกับการฟื้นสภาพดิน เขาก็นำความรู้ทั้งหมดที่ได้กลับมาพัฒนาดินเพื่อการเกษตรกรรมของแคลิฟอร์เนีย จนกระทั่งสามารถทำการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษในเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นผู้ก่อตั้ง ORGANIC GROWERERS และ GARDENING CLUBS หรือ “สมาพันธ์ผู้เพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ” ขึ้นเป็นแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน สมาคมดังกล่าวยังคงดำเนินกิจการและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐ อเมริกาโดยมีหน้าที่หลักในการออกหนังสือรับรองคุณภาพการเพาะปลูกสำหรับ เกษตรกรที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

พอล ดี ซูซ่า (PAUL DE SOUZA) ได้เรียนรู้ถึงสารสำคัญที่มีอยู่ในพืช คือ ”คลอโรฟิลล์ (CHLOROPHYLL)“ ว่ามีประโยชน์เอนกอนันต์ต่อมวลมนุษย์ชาติทั้งหลาย ”คลอโรฟิลล์”สามารถเปลี่ยนพลังธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย์ และของเสียคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรต และก๊าซออกซิเจน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืช ถ้าปราศจาก “คลอโรฟิลล์” แล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดบนโลกนี้อีก

พอล ดี ซูซ่า (PAUL DE SOUZA) มีความภูมิใจมากที่เป็นคนแรกที่สามารถสกัด “คลอโรฟิลล์” ออกมาใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ และเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้ (WATER SOLUBLE) และดี ซูซ่า ฟู๊ด คอร์เปอเรชั่น คือผู้ผลิตรายแรกที่ผลิต “คลอโรฟิลล์ “ ออกจำหน่ายให้แก่ ผู้บริโภคไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 เป็นต้นมา “คลอโรฟิลล์” ของ ดี ซูซ่า ได้รับการยอมรับว่าเป็น “คลอโรฟิลล์ “ที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบัน และเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับหนังสือรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ในเงื่อนไขความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์

ในชั่วชีวิตของ พอล ดี ซูซ่า (PAUL DE SOUZA) ได้แต่งหนังสือไว้หลายเล่ม และได้รับรางวัลต่างๆ มากมายบั้นปลายของชีวิตเขาได้หันมาศึกษาค้นคว้าทางด้านปรัชญาของการดำรงชีวิตทำให้เขาพบว่า “อะไรก็ตามที่เราได้ทำลงไปถูกบ้าง ผิดบ้าง ตามความแข็งแกร่งและ อ่อนแอในตัวเรา ทั้งหมดเกิดจากการกระทำของตัวเราเองทั้งสิ้น เราจะไปโทษอะไรอื่น คนอื่น หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ได้ เพราะ ตัวเราเองเป็นผู้กระทำ

สรุปก็คือ ถ้าเราทำวันนี้ดี อนาคตคือพรุ้งนี้ก็ต้องดีตัวเราไม่เบียดเบียนผู้อื่น จิตใจเราก็สงบ ตรงกับหลักของศีล 5 ในพระพุทธศาสนา ซึ่งถ้าเรารักษาได้ครบ เราก็มีสติ มีสมาธิปัญญาก็เกิด ทำให้จิตใจเราสงบเป็นหนึ่งเดียว คือ UNITY OF LIFE หรือ UNETIC ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่ พอล ดี ซูซ่า (PAUL DE SOUZA) เขียนไว้ก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตในเดือน ตุลาคม ค.ศ. 1987

ในปี ค.ศ. 1998 – 1999 บริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์เปอร์เรชั่น ได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น จากกระทรวงพาณิชย์ ของสหรัฐอเมริกา ดังผลของปรัชญาที่ว่า “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี”หรือ ”COMMITMENT TO GOOD HEALTH”

โรซารี่ ดี ซูซ่า (Mrs.Rosalie P. DeSOZa)

โรซารี่ ดี ซูซ่า ประธานบริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งใน บริษัทฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 โรซารี่ ดี ซูซ่า เป็นนักจิตวิทยา อุทิศเวลาให้กับการศึกษาด้านศาสนา และให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสิ่งดีต่างๆ อาทิเช่น ด้านสุขภาพ , ด้านความสุข และด้านมีชีวิตที่สงบสุข และในที่สุดเมื่อเธอได้พบและแต่งงานกับพอล ดีซูซ่า ผู้ค้นพบและก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ โรซารี่ ดี ซูซ่า ยังคงมีโครงการที่จะเปิด University Love Activity Wholistic Center ขึ้น ใน รัฐอริโซน่า เพื่ออุทิศให้แก่ สามีที่ล่วงลับไปแล้ว

PAUL DE SOUZA

ผลิตภัณฑ์ของ DESOUZA INTERNATIONAL,INC. CALIFORNIA, U.S.A. ต้องสะอาด บริสุทธิ์คงคุณภาพ สม่ำเสมอทุกหยด

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % เต็มช่วยคุณได้อย่างไร ?
พลังสีเขียวจากธรรมชาติ ทำไมเราจึงเจ็บป่วย ? คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 %
ประสิทธิภาพคลอโรฟิลล์ต่อโรค การฟื้นฟูบำบัดโรคต่างๆ วิธีธรรมชาติของชาวฮันซา (Hanza)
คลอโรฟิลล์ที่ทางการแพทย์ทั่วโลกยอมรับ ผลิตภัณฑ์แองเจิ้ล (Angel) ***สินค้าของเรา***
ประวัติ Dr. Hans Fischer สมัครสมาชิกได้ประโยชน์อย่างไร ? ขั้นตอนการชำระเงิน
บรรยายพิเศษเรื่องธรรมชาติบำบัด กรอกข้อมูลสมาชิก เกี่ยวกับเรา
บริษัท ดีซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย
ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระดานข่าวและสาระน่ารู้ วิธีสังเกตุคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 %
Download เอกสารแผ่นพับ แผนการตลาดของบริษัท สอบถามผลิตภัณฑ์ติตต่อ คุณเขมจิรา
โทร. 086-0366174 ทุกวัน

Copyright @ 2007 All rights reserved. www.chlorophyll.tht.in ทีมงานบ้านสมุนไพรชัยมงคล คุณเขมจิรา จิตมงคล