บ้านสมุนไพรชัยมงคล
http://www.chlorophyll.tht.in
  

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % พลังสีเขียวจากอัลฟัลฟ่าสด อาหารอายุวัฒนะ คลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้บริสุทธิ์ 100 % เต็ม ( Pure Chlorophyll ) สอบถามผลิตภัณฑ์ ติดต่อ คุณเขมจิรา จิตมงคล โทร. 086-0366174 (AIS) , 086-3318914 (True) , 081-4207481 (Dtac)ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 144 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1679 คน
3523 คน
570274 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-30


 • วิธีสังเกตผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ชนิด water soluble Chlorophyll ของบ้านสมุนไพร
 • เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสารอาหารทดแทนในทางธรรมชาติบำบัด มีจำนวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากได้ให้การยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถรับทราบได้ในช่วง 2 -3 วันแรกของการใช้ผลิตภํณฑ์ จึงทำให้ยอดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ปัจจุบันจึงมีผลิตภัณฑ์เลียนแบบโดยอ้างว่าผลิตจาก บริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (DeSouza International , Inc.) และเป็นคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ชนิด water soluble chlorophyll นั้น จึงขอเรียนให้แก่ท่านผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทราบว่า ปัจจุบันบริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด เป็นบริษัทเดียวที่จดลิขสิทธิ์การนำเข้าคลอโรฟิลล์ที่มีความบริสุทธิ์ 100 % แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเอเชียตะวันออก โดยได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา เท่านั้น ดังนั้นของผลิตภัณฑ์แท้ จะต้องมีใบรับรองการผลิตจากบริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (DeSouza International , Inc.) แสดงอย่างถูกต้องเท่านั้น และต้องเขียนชื่อผู้ผลิตอย่างถูกต้องและชัดเจนรวมทั้งมีใบ EXPORT CERTIFICATE FOOD จาก Department of Public of Health เพื่อยืนยันความถูกต้อง และรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002
 • บ้านสมุนไพรนำเข้ามา 2 ขนาด คือ 8 OZ. Desouza Liquid Chlorophyll และ 16 OZ. Desouza Liquid Chlorophyll
 • หนังสือรับรองการส่งสินค้าจาก DeSouza International Inc. ลงนาม Rosalie DeSouza ; CEO
 • หนังสือรับรองการส่งสินค้าจาก DeSouza International Inc. ลงนาม Deborah Joyce ; Manager
 • การสังเกตคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ของแท้ตราบ้านสมุนไพร
 • มาตรฐานของ อย. ผลิตภัณฑ์ต้องระบุส่วนผสมไว้ที่ฉลาก ดังนั้นฉลากข้างขวดต้องระบุชัดเจนว่า LIQUID CHLOROPHYLL 100 % เท่านั้น จึงถือว่าเป็น คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ดังนั้นถ้าความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือถูกนำไปผสมสารประกอบใดๆ เพิ่มเติม จะไม่สามารถแอบอ้างการโฆษณาหรือลงในฉลากข้างขวด ว่า 100 % ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ อย. ผู้บริโภคสามารถส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบได้
 • ข้อความสำหรับการเขียน คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % หมายถึง ในผลิตภัณฑ์นั้นมีเฉพาะสารคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เท่านั้น ไม่มีสารประกอบอื่นๆ ใดเพิ่มเติมในเนื้อผลิตภัณฑ์ กรณีถ้าเป็นภาษาไทยเขียนว่า สารสกัดจากอัลฟัลฟ่าบริสุทธิ์ 100 % หรือภาษาอังกฤษเขียนข้อความว่า Liquid Alfalfa Extract 100 % หรือ สารสกัดอัลฟัลฟ่า (Alfalfa Extract) 100 % จึงจะถือว่าเป็น คลอโรฟิลล์ที่มีความบริสุทธิ์ 100 % เช่นเดียวกัน
 • กรณีเปรียบเทียบด้านน้ำหนักผลิตภัณฑ์สารสกัดอัลฟัลฟ่า (Alfalfa Extract) บริสุทธิ์ของบ้านสมุนไพร ปริมาณ 15 ซีซี ให้น้ำหนักคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 120 มิลลิกรัม (mg)
 • การสังเกตสลากระบุปริมาณผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์โดยทั่วไป
 • 1. หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ พบคำว่า LIQUID CHLOROPHYLL 100 แต่ไม่ใส่เครื่องหมายเปอร์เซนต์ % เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยง คำว่า 100 % จึงต้องใช้คำว่า 100 ต่อท้ายประโยคแทน ซึ่งเป็นเทคนิคทางการค้าที่ทำให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความบริสุทธิ์ 100 % เต็ม แต่ส่วนที่แสดงปริมาณเนื้อคลอโรฟิลล์ผสมที่แท้จริง จะไปปรากฏอยู่ในข้อความที่ว่า Sodium copper chlorophyll 0.80 % หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีเนื้อคลอโรฟิลล์อยู่ที่ 0.80 % เท่านั้น ส่วนที่เหลือ 99.20 % เป็นสารประกอบเพิ่มเติม

  2. หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ พบคำว่า LIQUID CHLOROPHYLL ไม่มีเลข 100 และไม่ใส่เครื่องหมาย % แต่เนื้อคลอโรฟิลล์ผสมจริงๆ ไปซ่อนอยู่ที่คำว่า Sodium Copper Chlorophyll 0.66 % หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีเนื้อคลอโรฟิลล์ผสมอยู่ที่ 0.66 % ส่วนที่เหลืออีก 99.34 % เป็นสารประกอบเพิ่มเติม

  3. ถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ พบคำว่า Sodium copper chlorophyll 1.52 % หรือ แสดงฉลากเป็นภาษาไทยว่า โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลิน 1.52 % หมายความว่า ผลิตภัณฑ์มีเนื้อคลอโรฟิลล์ผสมอยู่ที่ 1.52 % ส่วนที่เหลืออีก 98.48 % เป็นสารประกอบเพิ่มเติม

  4. ถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ พบคำว่า chlorophyllin 0.1 % หรือ คลอโรฟิลลิน 0.1 % หมายความว่า ผลิตภัณฑ์มีเนื้อคลอโรฟิลล์ผสมอยู่ที่ 0.1 % เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 99.90 % เป็นสารประกอบเพิ่มเติม

  5. ถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ พบคำว่า คอปเปอร์ คลอโรฟิลลิน 1.59 % หมายความว่า ผลิตภัณฑ์มีเนื้อคลอโรฟิลล์ผสมอยู่ที่ 1.59 % เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 98.41 % เป็นสารประกอบเพิ่มเติม

  6. ถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ พบคำว่า คลอโรฟิลล์ชนิดเฟร์ซดรายด์ 0.66 % หมายความว่า ผลิตภัณฑ์มีเนื้อคลอโรฟิลล์ผสมอยู่ที่ 0.66 % เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 99.34 % เป็นสารประกอบเพิ่มเติม

  7. ดังนั้นผู้บริโภคต้องสังเกตด้วยตนเองและอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง

 • สำหรับการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์บ้านสมุนไพรชัยมงคล เป็นคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์แบบ 100 % เต็ม ไม่มีสารประกอบใดๆ เพิ่มเติมนอกจากเนื้อคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เท่านั้น จึงใช้คำว่า LIQUID CHLOROPHYLL 100 % ในฉลากด้านหลัง ซึ่งหมายถึง คลอโรฟิลล์มีเนื้อสารที่มีความบริสุทธิ์ 100 % และใช้คำว่า WATER SOLUBLE CHLOROPHYLL จะอธิบายว่าเป็น คลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้ ในฉลากด้านหน้า และจะปรากฎดังภาพขยายด้านล่าง
 • ต้องสามารถระบุแหล่งที่ผลิตผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งมีใบรับรองการผลิตจากบริษัท เช่น ถ้า ผลิตจาก “บริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา “ ต้องระบุข้อความและชื่อบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจนและถูกต้อง ถ้าหากเป็นกรณีของเลียนแบบหรือก๊อปปี้จะไม่สามารถระบุเต็มข้างขวดอย่างถูกต้องได้ ตัวอย่างการเขียนแบบไม่เต็ม เช่น เขียนว่า “ บริษัท ดีซูซ่า สหรัฐอเมริกา”
 • บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด มีหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทย และ ในเอเชียตะวันออก แต่เพียงผู้เดียวและได้จดลิขสิทธิ์การนำเข้าแบบความบริสุทธิ์สูงสุด ซึ่งใช้ชื่อว่า คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % อย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อป้องกันหัวคิดในการลอกเลียนแบบ ขั้นตอนการผลิตจะใช้เทคโนโลยีของบริษัท DeSouza International , Inc. เท่านั้น โดยเริ่มที่ขั้นตอนการผลิตคลอโรฟิลล์จากต้นอัลฟัลฟ่า การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การผนึกปากขวด
 • ขวดสำหรับบรรจุคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % จะผลิตจากพืชผสมทรายแก้วและเป็นขวดชนิดที่สามารถกรองแสงได้ ดังนั้นจึงมีน้ำหนักเบากว่าขวดที่ทำจากทรายแก้วในบ้านเรามาก ถ้านำมาเปรียบเทียบในด้านน้ำหนัก
 • เมื่อทำการทุบขวดเปล่าให้แตก จะมีคมแหลมน้อยมาก
 • ซีลพลาสติกที่ผนึกปากขวดผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงของดีซูซ่า ซึ่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการแบ่งผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ออกเพื่อผสมสารประกอบอื่นๆ สามารถสังเกตจาก คำว่า “INGREDIENTS“ ส่วนผสมเช่น สารเรซิติน , น้ำผลไม้ (juice) , น้ำอัลฟัลฟ่าผสมน้ำผลไม้ (Alfalfa Juice) , น้ำผลไม้รวม , สารประกอบจำพวกแป้ง , น้ำ (WATER) , วิตามินชนิดต่างๆ เช่น วิตามินซี (VITAMIN C) เป็นต้น เพื่อเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น รวมทั้งประกอบด้วยสารแต่งกลิ่นธรรมชาติ และวัตถุกันเสีย และนำมาขายในราคาที่ถูกลงตามสัดส่วนที่ผสม แต่ทำให้คุณค่าของสารอาหารเสียไปโดยผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้เพราะเข้าใจว่าของแท้ราคาถูกซื้อจากที่ใดก็เหมือนกัน
 • ดังนั้นทางบริษัท DeSouza International , Inc จึงผลิตซีลปากขวดเป็นสีขาวที่โรงงานในรัฐ California (CA) จึง เป็นซีลชนิดพิเศษ ซึ่งถ้าดูเผินๆ จะเหมือนพลาสติกมาก และทุกคนเข้าใจว่าเป็นพลาสติกสีขาวเนื่องจากสามารถดึงให้ยืดยาวออกได้ แต่ถ้าท่านลองแกะและนำมาจุดไฟเผา จะพบว่านั้นคือ กระดาษ เพราะจะติดไฟและมีกลิ่นกระดาษและจะไม่หยดแบบพลาสติกขณะที่ไหม้ไฟ ถ้าเป็นของเลียนแบบ หรือของก๊อปปี้จะไม่สามารถผลิตคุณสมบัติในลักษณะเช่นนี้ได้ ตามรูปภาพ
 • เมื่อนำมาจุดไฟเผาจะพบว่า มันคือ กระดาษ
 • คลอโรฟิลล์ ที่ผลิตจาก บริษัท DeSouza International , Inc มีอยู่หลายเกรดหลายชนิด ดังนั้นถ้าสินค้าผลิตจากบริษัท DeSouza International , Inc ถ้าเป็นคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ชนิด 100 % เต็ม ต้องระบุบนฉลาก และสามารถอ่านส่วนผสมได้อย่างชัดเจนในส่วนพื้นที่ของคำว่า “INGREDIENTS“ หรือ ส่วนผสม
 • คลอโรฟิลล์สด ทุกขวดต้องแสดงปีที่ผลิต และปีที่หมดอายุ ดังนั้นเมื่อท่านตรวจดูใต้ขวดของผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์ จะต้องมีสติกเกอร์ระบุ lot ของการผลิตอย่างชัดเจน ทุกขวดของผลิตภัณฑ์ โดย Code จะเขียนในรูปแบบดังต่อไปนี้ SHELF LIFE UNTIL MARCH 2011 เลขสุดท้าย หมายถึง ปีที่หมดอายุ ส่วนหมายเลขของ LOT การผลิต LOT# 609012-09 ตัวเลขสุดท้ายหมายถึง ปีที่ผลิตจาก บริษัท DeSouza International , Inc
 • เนื้อคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % เมื่อผสมน้ำบริสุทธิ์แล้วจะสามารถแพร่กระจายตัวไปทั่วทั้งภาชนะที่ใส่บรรจุได้เองโดยอัตโนมัติ โดยต้องไม่ต้องเขย่าหรือคนและเมื่อตั้งทิ้งไว้นานเท่าใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือนานเป็นเดือนจะต้องไม่มีฝุ่นตะกอนนอนก้นที่ภาชนะบรรจุ และเวลาเอียงภาชนะที่บรรจุต้องไม่มีคราบตะกอนติดตามผนังภาชนะที่บรรจุ เพราะถ้ามีตะกอนแสดงว่าเป็นสารประกอบ หรือสารที่ผสมเข้ามาเพื่อเพิ่มปริมาณ และทำให้ผลิตภํณฑ์มีราคาถูกลง
 • เมื่อทำการส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบเพื่อหา สารเสตีรอยด์ (steroid) ต้องไม่พบสารต้องห้าม และต้องมีหลักฐานยืนยันการตรวจพิสูจน์
 • ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทว่าได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง หรือไม่ ? จากข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. คลิ๊กที่นี่...
 • หมายเหตุ หากท่านไม่แน่ใจว่าคลอโรฟิลล์ ที่ท่านใช้บริโภคอยู่เป็นคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % หรือไม่ ? ห้ามนำมาหยอดตาอย่างเด็ดขาด เนื่องจากทำให้เกิดอันตรายได้
 • Copyright @ 2009 chlorophyll.tht.in All rights reserved.


  Copyright @ 2007 All rights reserved. www.chlorophyll.tht.in ทีมงานบ้านสมุนไพรชัยมงคล คุณเขมจิรา จิตมงคล